Paraolimpijczycy – wcale nie gorsi od pełnosprawnych sportowców

Osiągnięcia i zarobki paraolimpijczyków

Paraolimpiada stanowi alternatywne wydarzenie sportowe, angażujące zawodników z różnymi dysfunkcjami. Oczywiste stają się różnice pomiędzy tradycyjnymi dyscyplinami sportowymi oraz tymi zoptymalizowanymi do potrzeb i możliwości paraolimpijczyków. Warto zaznaczyć, że zawodnicy biorący udział w paraolimpiadzie niejednokrotnie zaskakują swoimi umiejętnościami, wolą walki oraz wytrwałością w dążeniu do celów. Pod względem aktywności oraz zaangażowania w zawody niejednokrotnie przewyższają swoich pełnosprawnych kolegów. Godne podziwu stają się również odnoszone przez nich sukcesy.

Finansowanie paraolimpiady – jak pozyskać sponsorów?

Z przykrością można zauważyć, że paraolimpiada pozostaje w cieniu tradycyjnych zawodów pełnosprawnych uczestników. Rzadko odbywają się transmisje telewizyjne, a media nie rozpowszechniają informacji o zawodach w wystarczający sposób. Z uwagi na znikome zainteresowanie paraolimpijczykami, sponsoring ich zawodów okazuje się równie niski. Z tego powodu również zarobki paraolimpijczyków okazują się mniej zadowalające, niż zyski pełnosprawnych uczestników olimpiady.

Warto bowiem podkreślić, że sponsoring funkcjonuje jak pożyczka, która powinna zwrócić się osobie finansującej, żeby być opłacalną. W odniesieniu do paraolimpiady wspomniana opłacalność jest wyjątkowo mała. Wynika to z niewielkiego zainteresowania publiczności oraz mediów tym wydarzeniem sportowym. W związku z tym inwestycja w organizację paraolimpiady oraz jej uczestników nie zwraca się sponsorom w zadowalający sposób. Co ciekawe, podobne kwestie nie zniechęcają osób z różnymi niepełnosprawnościami do udziału w paraolimpiadzie. Ich zawziętość i upór w dążeniu do celów okazują się zaskakujące.

Nakłady finansowe w paraolimpiadzie

Kwestie finansowe odnoszące się do organizacji paraolimpiady prezentują się podobnie, jak w przypadku tradycyjnej formy tych zawodów. Kluczem okazuje się jednak mała ilość sponsorów, którzy ułatwiliby pokrycie niezbędnych kosztów.

Warto zaznaczyć, że finansowe nagrody za zdobyte medale pokrywa Ministerstwo Sportu – kwoty pieniężne zostały niedawno wyrównane i wynoszą tyle samo dla zawodników obydwu olimpiad. Różnice pojawiają się we wspomnianych nakładach sponsorskich, które w paraolimpiadzie są znikome, co obniża zarobki jej uczestników.

Jednocześnie istnieje szansa, że sponsorzy zainteresują się bliżej inwestowaniem w paraolimpiadę. Kluczem do ich zachęcenia mogą okazać się sukcesy, odnoszone przez zawodników z niepełnosprawnościami. Należy bowiem podkreślić, że w niektórych dyscyplinach okazują się oni przewyższać swoich pełnosprawnych kolegów. Podobne okoliczności z pewnością wpłyną na zwiększenie zainteresowania mediów oraz społeczeństwa zawodami osób niepełnosprawnych. To z kolei może zmotywować firmy sponsorujące sportowe aktywności do pokrycia kosztów organizacji paraolimpiady. Istnieje więc szansa na wzrost zarobków paraolimpijczyków, którzy zasługują na wysokie wynagrodzenie. Warto bowiem docenić ich trud oraz zaangażowanie włożone w treningi.