Paraolimpijczycy – wcale nie gorsi od pełnosprawnych sportowców

Osiągnięcia i zarobki paraolimpijczyków