Polscy sztangiści – jak wpłynie na nich afera dopingowa?

Skutki afer dopingowych dla sportowców

Afery dopingowe stanowią wyjątkowe wydarzenia w historii sportu, a ich ujawnianie ma miejsce w wielu dziedzinach. Warto zastanowić się więc, jak wpływają one na sposób postrzegania przez kibiców zawodników oraz dyscyplin, w jakie się angażują. Oczywistym jest bowiem fakt, że wpływ ten nie jest korzystny oraz obciąża dobry wizerunek sportowców w opinii publicznej. Złe wrażenie wywierane przez sportowców wpływa również na zainteresowanie sponsorów, którzy stanowią główne źródło finansowania wielu dyscyplin. Wobec tego można uznać, że wszelkie afery dopingowe oddziałują negatywnie na ogólną sytuację zawodników i drużyn sportowych. Zwłaszcza w odniesieniu do dziedzin, w których ujawniony zostaje doping.

Sztangiści na dopingu – kontrowersyjna afera

Podnoszenie ciężarów stanowi dyscyplinę wyjątkowo wymagającą. W celu odnoszenia sukcesów niezbędna staje się siła oraz wytrzymałość, które trenowane są przez zawodników na przestrzeni lat. Doświadczenie zdobywane w trakcie treningów i ćwiczeń umożliwia startowanie w zorganizowanych zawodach oraz turniejach, a odnoszone sukcesy przyczyniają się do wzrostu popularności zarówno zawodników, jak i ogólnie pojmowanej dyscypliny sportowej.

Wobec serii ujawnień stosowania dopingu przez polskich sztangistów, można zaobserwować reakcję sponsorów tego sportu, którzy wycofują się z jego finansowania. Można uznać, że podobna decyzja jest wytłumaczalna, gdyż wszelkie nielegalne środki wspomagające sportowców w nieuczciwej walce o wygraną są powszechnie nieakceptowane. Obniżenie wizerunku danej dyscypliny wpływa na mniejsze zainteresowanie zawodami w tej dziedzinie, przez co przynosi sponsorom mniejsze zyski. Finansowanie przestaje być więc opłacalne, dlatego firmy sponsorujące sztangistów wycofują się.

Konsekwencje braku finansowania

Posiadanie sponsorów wydaje się wyjątkowo ważne. Jest ono oczywiste wobec konieczności sfinansowania zaplecza treningowego, wyposażenia zawodników oraz prowadzenia zawodów i turniejów. Faktem jest także, że sponsoring okazuje się dla firm wyjątkowo opłacany i często uznawany jest jako pożyczka, która zwraca się w specyficzny sposób.

Finansowanie danej drużyny, zawodnika czy organizacji zawodów zapewnia bowiem rozpowszechnienie danej marki, popularyzację informacji o usługach i produktach oferowanych przez firmę, jak również umożliwia stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. W odniesieniu do afer dopingowych podobne korzyści zostają zaburzone, stąd nikła opłacalność sponsoringu w takich sytuacjach.

Brak zewnętrznego źródła finansowania wpływa na zmniejszenie budżetu drużyny, która nie może pozwolić sobie na dobrej jakości wyposażenie oraz wyszkoloną i profesjonalną kadrę będące niezbędnymi elementami bezpieczeństwa, komfortu oraz efektywności projektowanych treningów. Można więc uznać, że brak sponsorów wpływa na zaburzone funkcjonowanie danej dyscypliny sportowej. Z pewnością podobny mechanizm ma miejsce w odniesieniu do polskich sztangistów, którzy zaangażowani są w aferę dopingową.